โรงพยาบาลฝาง เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ และกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิก NCD โรคไม่ติดต่อ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
โรคคลินิกนรีเวช  ตรวจมะเร็งปากมดลูก + วางแผนครอบครัว ฝากครรภ์ (พญ.จันทนา จงพิพันธ์)  ฉีดวัคซีนเด็ก (เช้า) ฝากครรภ์ (พญ.ภวันตี ขันมะลิ) ตรวจมะเร็งปากมดลูก + วางแผนครอบครัว