การจะเชื่อมต่อเข้ามาระบบภายในโรงพยาบาล (Intranet) มี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบ network ภายในโรงพยาบาลฝาง ให้กดปุ่ม "เครือข่ายในโรงพยาบาล"
2. หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ network ภายในโรงพยาบาลฝาง ให้กดปุ่ม "เครือข่ายนอกโรงพยาบาล"

"ง่าย ๆ ครับ ถ้าไม่เข้าใจ กดปุ่มไหนก็ได้ หากกดแล้วเข้าไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับมากดอีกปุ่ม" - Admin