โรงพยาบาลฝาง | ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น แบบเลขที่ 9128/2550 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์


ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น แบบเลขที่ 9128/2550 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคารคสล. 7 ชั้น พื่นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 9128/2550 โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่...
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1450   ครั้ง
comments powered by Disqus