โรงพยาบาลฝาง | ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ประกาศ ลว. 14 พย. 2559 + เอกสารประกวดราคา เลขที่ 04/2559 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 +ฯลฯ
 
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1428   ครั้ง
comments powered by Disqus