โรงพยาบาลฝาง | ประกาศโรงพยาบาลฝาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศโรงพยาบาลฝาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลฝาง ซึ่อต่อไปนี้เรียกว่า "โรงพยาบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8  รายการ คือ
1.เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง
2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง
3.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 1 เครื่อง
4.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย จำนวน 2 เครื่อง
5.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด
6.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด  จำนวน 2 ชุด
7.เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 moter  จำนวน 2 ชุด
8.เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก  จำนวน  2  ชุด

สามารถดูเอกสารเพิ่มได้ ที่นี่...
ประกาศสอบราคา +เอกสารประกวดราคา + คุณลักษณะเฉพาะ
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1424   ครั้ง
comments powered by Disqus