โรงพยาบาลฝาง | ประกาศโรงพยาบาลฝาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศโรงพยาบาลฝาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลฝาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ+เอกสารสอบราคา+ตาราง ปปช.+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1415   ครั้ง
comments powered by Disqus