โรงพยาบาลฝาง | ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รับฟังคำวิจารณ์  ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ทาง www.fanghospital.go.th โทร. 053451144 ต่อ 506

ดูเอกสารได้ที่นี่.......
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1456   ครั้ง
comments powered by Disqus