โรงพยาบาลฝาง | ข่าวสารงาน 5 ส


ข่าวสารงาน 5 ส

5 ส โรงพยาบาลฝาง
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส (ใช้สำหรับสำรวจลูกน้ำยุงลาย)

รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558

 วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2559 

รายงานคะแนน 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2558

 

กำหนดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558***********************************************

ปฏิทิน 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานคะแนน 5 ส ประจำเดือน กันยายน 2558

 
นัดประชุม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 
2558 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึก ราชพฤกษ์

รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558
วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558
สรุป 5 ส ไตรมา5ส 1
สรุป 5 ส ไตรมาส 2
สรุป 5 ส ไตรมาส 3
สรุป 5 ส ไตรมาส 4


******************************************

แจ้งกำหนดการประชุม 5 ส ประจำเดือน เมษายน 

วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึก ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ


รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 8 เดือน มีนาคม 2558

ตารางการตรวจเยี่ยม 5 ส ประจำเดือน เมษายน 2558
 

ปฏิทิน 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2558

แจ้งคะแนน 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์

แบบฟอร์มการตรวจ 5 ส
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1411   ครั้ง
comments powered by Disqus