ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมาให้นี้
เอกสารแนบ :