ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) 

  1. ให้บริการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยทั่วไป,ฉุกเฉิน,ผู้ป่วยตึกนอน  ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ถ่ายภาพรังสีด้านทันตกรรม   
  3. บริการตรวจพิเศษทางรังสี โดยวิธีฉีด กลืน และสวนสารทึบรังสี ประกอบด้วยการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหารและ ระบบอวัยวะสืบพันธ์
  4. บริการเอกซเรย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดย  Mobile Bus
  ..:: เจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานรังสีวินิฉัย ::..    
 
   
 
 
 
   
©2012 Fang Hospital all right reserved. :