..:: ภาพกิจกรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย - อาคารสถานที่ ::..
   
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย - อาคารสถานที่ โรงพยาบาลฝาง แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
  1. เจ้าหน้าที่ รปภ.
  หน้าที่ของ รปภ. มีดังต่อไปนี้
    - ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งในโรงพยาบาลและในบ้านพัก
- คอยอำนวยความสะดวกให้กัยเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ
- จัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในลานจอด
  2. อาคารสถานที่
    - บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานที่ภายในโรงพยาบาลและบ้านพัก
- ดูแล บำรุงรักษาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลและบ้านพัก
- จัดเตรียมสถานที่ ในการจัดพิธีการต่างๆ ในโรงพยาบาล
   
   
   
   
   
   
©2012 Fang Hospital all right reserved. :