• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

10 มี.ค. 2558
"เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
อ่านต่อ
9 มี.ค. 2558
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงฯ 9 มี.ค. 2558
อ่านต่อ

26 ก.พ. 2558
24 ก.พ. 2558
20 ก.พ. 2558
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th