• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

26 ม.ค. 2558
“เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล”
อ่านต่อ
26 ม.ค. 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง “ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่าเป็นอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง”
อ่านต่อ
23 ม.ค. 2558
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.
อ่านต่อ

21 ม.ค. 2558
22 ธ.ค. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th