• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

10 ก.ค. 2557
จำนวน 1 รายการ คือ "เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดขาดดำ 2 หัวตรวจ" จำนวน 1 เครื่อง
อ่านต่อ
9 ก.ค. 2557
โรงพยาบาลฝาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านต่อ
9 ก.ค. 2557
โรงพยาบาลฝาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านต่อ

7 ก.ค. 2557
4 ก.ค. 2557
4 ก.ค. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th