• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

26 ก.พ. 2558
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "ชุดอุปกรณ์ข้อเข่าเทียม" จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ
24 ก.พ. 2558
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ
อ่านต่อ
20 ก.พ. 2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
อ่านต่อ

20 ก.พ. 2558
19 ก.พ. 2558
9 ก.พ. 2558
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th