• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

11 ม.ย. 2557
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2557
อ่านต่อ
9 ม.ย. 2557
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ฝ่าย/งานต่างๆ ในโซนอาคารราชพฤกษ์ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาคารสถานที่ เตรียมข้อมูลไว้แจ้งทางคณะกรรมการด้วยนะคะ
อ่านต่อ
8 ม.ย. 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักรังสีารแพทย์...
อ่านต่อ

4 ม.ย. 2557
2 ม.ย. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th