• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

16 ต.ค. 2557
“เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง จำนวน 1 ชุด”
อ่านต่อ
15 ต.ค. 2557
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง,กำหนดยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
อ่านต่อ

9 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th