• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

16 ก.ย. 2557
โรงพยาบาลฝาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
อ่านต่อ
11 ก.ย. 2557
โรงพยาบาลฝาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
อ่านต่อ

10 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th