• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

28 พ.ย. 2557
กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ
18 พ.ย. 2557
“เครื่องเอ็กซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล” จํานวน 1 เครื่อง
อ่านต่อ
18 พ.ย. 2557
โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ

14 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th