• นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

28 ส.ค. 2557
จำนวน 1 รายการ คือ "เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ" จำนวน 1 เครื่อง
อ่านต่อ
25 ส.ค. 2557
จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ
อ่านต่อ

22 ส.ค. 2557
1 ส.ค. 2557
สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th